THÔNG BÁO THƯ NGÕ

Tháng Một 11, 2019 10:27 sáng

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           PHÒNG THƯ VIỆN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Vềviệc triển khai mở rộng hoạt động thư viện

Kính gửi:

– Hội cựu giáo chức

– Hội khuyến học

– Hội cựu chiến binh

– Hội cao tuổi

Để mở rộng phạm vi người đọc trong và ngoài nhà trường – thư viện trường chúng tôi mở cửa chào đón các quý bạn đọc. Nhằm tra cứu những thông qua hệ thống máy tính được kết nối Internet và nhiều tài liệu quý. Thư viện chúng tôi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Phòng đọc rộng rải, thoáng mát đủ chỗ ngồi

– Sách chuyện đủ các loại

– Các tài liệu về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Các tư liệu về giáo dục

– Các tài liệu về luật

– Các tài liệu về Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp.

– Các loại báo và tạp chí

Trường sẽ tổ chức đón tiếp quý vị vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần.

Vậy mong quý vị đến phòng đọc thường xuyên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và sẵn sàng đón tiếp.

                                                                                    Quảng Phương, ngày 07 tháng 01 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG                                                                       PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

       (đã ký)

Ngô Hồng Phương                                                                Nguyễn Thị Trung Phương