GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3

Tháng Ba 10, 2018 3:09 chiều

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3

 A

Mỗi người chúng ta nhất là tuổi trẻ ai cũng muốn sinh hoạt động trong một tổ chức, có được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng bởi vì:

Vào Đoàn, bạn sẽ được sống trong môi trường tiên tiến ở đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh.

Vào Đoàn, bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, ở đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý. 

Vào Đoàn, bạn sẽ được sống trong môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mọi người sẽ được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày. 

Vào Đoàn, bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến. 

Phấn đấu để trở thành người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trước hết bạn hãy phấn đấu để thành người công dân tốt, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn hãy nghiên cứu điều lệ Đoàn; nếu tán thành điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS HCM”

Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:

Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

Tích cực lao động, sản xuất để làm chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia do các hoạt động Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gương mẫu về mọi mặt làm nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu niên.

                                                                                                                     THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG