DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Một 11, 2019 10:20 sáng
DANH MỤC SÁCH MUA BỔ SUNG NĂM HỌC 2018-2019
TT Tên sách ĐVT SL Đơn Giá Thành tiền
                                                                               MÔN TOÁN
1 Chuyên  đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 Quyển 3 79.000 237.000
2 Các chuyên đề chọn lọc Toán 9/1 Quyển 3 32.000 96.000
3 Các chuyên đề chọn lọc Toán 9/2 Quyển 3 39.500 118.500
4 Toán Bồi dưỡng học sinh 9 Đại số Quyển 3 31.000 93.000
5 HD và giải chi tiết các dạng Toán căn thức Quyển 1 39.000 39.000
6 Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán Quyển 2 48.000 96.000
7 Trọng tâm kiến thức và các dạng đề thi vào lớp 10 môn Toán Quyển 2 49.000 98.000
8 Chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán THCS Bất đẳng thức và cực trị trong Đại số Quyển 3 134.000 402.000
9 Chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán THCS Bất đẳng thức và cực trị trong Hình học phẳng Quyển 2 134.000 268.000
10 Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 7 Quyển 3 39.000 117.000
11 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8/1 Quyển 3 51.000 153.000
12 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8/2 Quyển 3 43.000 129.000
13 Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán 8 Quyển 1 115.000 115.000
14 TL Chuyên THCS Toán 8/1 Đại số Quyển 3 42.000 126.000
                                                                        MÔN VẬT LÍ 0.000
15 Phát triển Tư duy đột phá trong giải Toán vật lý 7 Quyển 3 79.000 237.000
16 Nâng cao và phát triển Vật lý 9 Quyển 3 37.000 111.000
MÔN HÓA 0.000
17 Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hóa học 9 Quyển 1 108.000 108.000
18 Phân tích và giải chi tiết Bộ đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hóa học Quyển 1 169.000 169.000
                                                                   MÔN NGỮ VĂN 0.000
19 Nâng cao và phát triển Ngữ văn 6 Quyển 3 36.000 108.000
20 Những Bài văn theo CKTKN Ngữ văn 6 Quyển 3 46.000 138.000
21 Phân tích bình giảng thơ văn 6 Quyển 3 45.000 135.000
22 Phân tích tác phẩm Ngữ văn 6 Quyển 3 25.000 75.000
23 Những điều cần biết BDHSG Ngữ văn 8 Quyển 3 108.000 324.000
24 100 Đề kiểm tra Ngữ văn 8 Quyển 2 72.000 144.000
25 Phân tích bình giảng thơ văn 8 Quyển 3 65.000 195.000
26 Những bài văn theo CKTKN Ngữ văn 8 Quyển 3 60.000 180.000
27 Dàn bài Tập làm văn 8 Quyển 3 42.000 126.000
28 Bồi dưỡng HSG Ngữ văn THCS 8 Quyển 3 36.000 108.000
29 Nâng cao và phát triển Ngữ văn 8 Quyển 3 37.000 111.000
30 Bồi dưỡng Ngữ văn 8 Quyển 2 34.000 68.000
31 Đề ôn luyện kiểm tra định kỳ Ngữ văn 8 Quyển 2 31.000 62.000
32 Luyện viết văn hay 9 Quyển 3 55.000 165.000
33 Phân tích bình giảng thơ văn 9 Quyển 3 65.000 195.000
34 Bồi dưỡng Ngữ văn 9 Quyển 3 37.000 111.000
35 Các chuyên đề chọn lọc Ngữ văn 9 Quyển 3 32.000 96.000
36 Các dạng TLV và cảm thụ thơ văn 9 Quyển 3 46.000 138.000
37 100 Đề kiểm tra Ngữ văn 9 Quyển 3 95.000 285.000
38 Tài liệu địa phương Ngữ văn, Lịch sử lớp 6,7,8,9 Quyển 4 30.000 120.000
39 Khám phá siêu tư duy Ngữ văn 9 Quyển 2 149.000 298.000
                                                                 MÔN LỊCH SỬ
39 Đề kiểm tra lịch sử 6 Quyển 2 29.000 58.000
40 Đề kiểm tra lịch sử 9 Quyển 2 30.000 60.000
41 BD Học sinh giỏi Lịch sử 8 Quyển 3 55.000 165.000
42 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 8 Quyển 3 30.000 90.000
43 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 Quyển 3 30.000 90.000
44 Tuyển tập đề thi OLYMPIC Lịch sử Quyển 2 95.000 190.000
45 BD Học sinh giỏi Lịch sử 9 Quyển 3 62.000 186.000
                                                                          MÔN ĐỊA LÍ
46 Bồi dưỡng HSG Địa lý 10 Quyển 2 99.000 198.000
47 Bồi dưỡng HSG Địa lý 12 Quyển 1 149.000 149.000
48 Tuyển tập đề thi OLYMPIC Địa lý Quyển 1 128.000 128.000
MÔN SINH
49 Bồi dưỡng Học sinh giỏi sinh học 12 Quyển 1 85.000 85.000
50 Bộ đề thi Sinh học 9 Quyển 3 75.000 225.000
51 BDHSG Sinh Học 7 Quyển 3 52.000 156.000
                                                              MÔN TIẾNG ANH
52 Ngữ pháp Tiếng anh Quyển 2 50.000 100.000
53 Đề kiểm tra Tiếng anh 6 Quyển 2 40.000 80.000
54 Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề điền từ đoạn văn Tiếng anh Quyển 2 125.000 250.000
55 Sách giáo khoa Tiếng anh lớp 7 tập 1 Quyển 3 43.000 129.000
56 Sách giáo khoa Tiếng anh lớp 7 tập 2 Quyển 3 43.000 129.000
57 Bài tập Tiếng anh lớp 7 tập 1 Quyển 3 31.000 93.000
58 Bài tập Tiếng anh lớp 7 tập 2 Quyển 3 31.000 93.000
59 Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi toàn diện Quyển 1 82.000 82.000
60 Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi tiếng anh THPT Quyển 1 95.000 95.000
61 Đề kiểm tra anh lớp 9 Quyển 1 52.000 52.000
62 Đề kiểm tra anh lớp 8 Quyển 1 45.000 45.000
63 Đề kiểm tra anh lớp 6 Quyển 1 52.000 52.000
64 Bộ đề thi THPT Quyển 1 120.000 120.000
65 Bộ đề thi THCS Quyển 1 68.000 68.000
66 Rèn kỹ năng viết luận Tiếng anh Quyển 2 139.000 278.000
67 Bộ đề thi THPT Quyển 3 99.000 297.000
68 Bồi dưỡng HSG Tiếng anh 8 Quyển 1 108.000 108.000
69 Bồi dưỡng HSG Tiếng anh 9 Quyển 1 108.000 108.000
70 Bộ đề thi THCS 7 Quyển 3 109.000 327.000
71 BDHSG Tiếng Anh 6 Quyển 3 85.000 255.000
                                                                     MÔN GDCD
72 Đề kiểm tra GDCD 7 Quyển 1 30.000 30.000
73 HD Trả lời câu hỏi và BT GDCD 8 Quyển 1 30.000 30.000
74 Đề kiểm tra GDCD 9 Quyển 2 26.000 52.000
TRUYỆN, VĂN HỌC
75 Tắt đèn (Ngô Tất Tố) Quyển 2 26.000 52.000
76 Nhật Ký trong tù (Hồ Chí Minh) Quyển 2 29.000 58.000
77 Truyện Kiều  (Nguyễn Du) Quyển 2 34.000 68.000
78 Ông già và biển cả Quyển 1 35.000 35.000
79 Tôn tử binh pháp 36 kế Quyển 1 169.000 169.000
80 AQ Chính truyện Quyển 1 110.000 110.000
81 Thủy hử Quyển 2 278.000 556.000
82 Luật thể dục thể thao Quyển 1 18.000 18.000
83 Luật thi đấu bóng đá Quyển 1 48.000 48.000
                       Tổng cộng   183 5,661.500 11,661.500