Liên hệ

TRƯỜNG THCS

Địa chỉ: Trường THCS Quảng Phương, thôn pháp kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người đại diện: Ông Đinh Xuân Bình, Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0523507778 
Email: xuanbinhdinh58@gmail.com