CÔNG ĐOÀN

* Qua việc học tập triển khai nghị quyết XII của Công Đoàn Việt Nam bản thân tôi đã tiếp thu những nội dung sau: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26/9/2018. Với khẩu hiệu…

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY   Lần cuối cùng bạn đọc một quyển sách hoặc một tạp chí là khi nào? Có phải thói quen đọc hằng ngày của bạn chỉ xoay quanh cập nhật Facebook, hay…