THÔNG BÁO THƯ NGÕ

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            PHÒNG THƯ VIỆN                                       …
New Picture

GIỚI THIỆU VỀ NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành…

HỘI THI “KỂ CHUYỆN THEO SÁCH”

Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong nhà trường, là nơi tuyên truyền, xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh…góp phần nâng cao chất lượng, năng lực giảng dạy của giáo viên, thúc đẩy…

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY   Lần cuối cùng bạn đọc một quyển sách hoặc một tạp chí là khi nào? Có phải thói quen đọc hằng ngày của bạn chỉ xoay quanh cập nhật Facebook, hay…

HỘI THI GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG- TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngayf26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 73/HD-PGDĐT ngày 20/3/2017 của…

KẾ HOẠCH THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG                             …