Hình ảnh con người mới trong công cuộc xây dựng XHCN

ĐỀ BÀI: Hình ảnh người lao động mới trong các tác phẩm : “Lặng lẽ Sa Pa”của Nguyễn Thành Long, “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. 1- Giới thiệu chung : Họ là những người có trái tim giàu tình yêu…