CÔNG ĐOÀN

* Qua việc học tập triển khai nghị quyết XII của Công Đoàn Việt Nam bản thân tôi đã tiếp thu những nội dung sau: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26/9/2018. Với khẩu hiệu…

LIÊN HOAN THIẾU NHI NGHÈO VƯỢT KHÓ

      Sáng ngày 17- 3-2017, tại Trường tiểu học số 1 Quảng Hưng, Huyện đoàn Quảng Trạch tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm học 2016 – 2017. Tại ngày hội, các em học sinh…
273Uminhhoithi

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…